Allwinds projekterar, bygger samt underhåller
vindkraftverk på Åland, i Finland och Sverige.
Den el vindkraftverken på Åland producerar
säljer vi till kunder på Åland.