Allwinds projekterar, bygger samt underhåller
vindkraftverk på Åland, i Finland och Sverige.
Allwinds säljer även el till kunder på Åland.