Ren åländsk energi

Inbjudan till stämma

Medlemmar i Ålands Vindenergi Andelslag sammankallas till ordinarie andelsstämma
tisdagen den 4 juni 2019 kl. 16.00 på andelslagets kontor, Vikingagränd 2, Mariehamn.
Meddela Ert deltagande senast onsdagen den 29 maj 2019 på tel. 526 300 eller via
e-post: postmaster@allwinds.ax

Förutom stadgeenliga ärenden upptas till behandling:

  • Anslutningsavgift för nya andelar
  • Upptagande av lån och pantsättning av egendom
  • Försäljning av el till andelsägare

Bokslutshandlingar kan hämtas från bolagets kontor eller skickas mot beställning till andelsägare.
Årsberättelse 2018
Föredragningslista

Information till andelsägare

Hantering av personuppgifter hos Ålands Vindenergi Andelslag – GDPR
Information om andelsinnehav
Årsberättelser

Ålands Vindenergi Andelslag

Vi producerar ren åländsk energi för dig och kommande generationer.

Ålands Vindenergi Andelslags verksamhet är att inom landskapet Åland producera elenergi och sälja denna till dess andelsägare eller utomstående. Andelslaget har cirka 1300 andelsägare och ett andelskapital på cirka 2 miljoner euro.

Andelslaget äger 7 verk vilka är placerade i kommunerna Kökar, Föglö, Vårdö, Lumparland och Lemland. Andelslaget äger dessutom 25 % av aktierna i Leovind Ab. Se verkens placering och data här

Ålands Vindenergi Andelslag fyllde 20 år den 28 februari 2014. Du kan här läsa om tidsresan genom ÅVA´s historia.ÅVA 20 år 1994-2014.

Styrelsen
Ålands Vindenergi Andelslags styrelse består av Annette Larson (ordförande),Guy Dannström, Peter Carlsson. Airi Pettersson, Susanne Fagerström, Camilla Stenström och Robert Mansén. Suppleanter är Petra Granholm, Carina Aaltonen och Mattias Jörgensen.

Köpa andelar
Köp och sälj av andelar hänvisar vi till Ålandsbankens och Andelsbankens värdepappersavdelning.

KONTAKT

Allwinds AB
Vikingagränd 2
AX-22100 Mariehamn Åland
Finland
postmaster@allwinds.ax
Tel: +358 (0)18 526 300

ÄGARBOLAGEN

Leovind
Ålands Vindkraft
Ålands Vindenergi