Ålands Vindenergi Andelslag

Vi producerar ren åländsk energi för dig och kommande generationer.

Ålands Vindenergi Andelslags verksamhet är att inom landskapet Åland producera elenergi och sälja denna till dess andelsägare eller utomstående. Andelslaget har cirka 1300 andelsägare och ett andelskapital på cirka 2 miljoner euro.

Andelslaget äger 7 verk vilka är placerade i kommunerna Kökar, Föglö, Vårdö, Lumparland och Lemland. Andelslaget äger dessutom 25 % av aktierna i Leovind Ab. Se verkens placering och data här

Ålands Vindenergi Andelslag fyllde 20 år den 28 februari 2014. Du kan här läsa om tidsresan genom ÅVA´s historia.ÅVA 20 år 1994-2014.

Styrelsen
Ålands Vindenergi Andelslags styrelse består av Annette Larson (ordförande),Guy Dannström, Peter Karlsson. Airi Pettersson, Susanne Fagerström, Camilla Stenström och Robert Mansén. Suppleanter är Petra Granholm, Carina Aaltonen och Niclas Eriksson.

Köpa andelar
Köp och sälj av andelar hänvisar vi till Ålandsbankens och Andelsbankens värdepappersavdelning.

KONTAKT

Allwinds AB
Vikingagränd 2
AX-22100 Mariehamn Åland
Finland
postmaster@allwinds.ax
Tel: +358 (0)18 526 300

 

ÄGARBOLAGEN

Leovind
Ålands Vindenergi Andelslag