Ren åländsk energi

Ålands Vindenergi Andelslag

Andelslaget producerar ren åländsk energi för dig och kommande generationer.

Ålands Vindenergi Andelslag är ett andelslag som grundades 1994, och ägs av cirka 1 300 privatpersoner, föreningar och kommuner. Andelslaget äger idag sju vindkraftverk på Åland och verksamheten består i att inom landskapet Åland producera vind-el.

Du kan läsa mer om andelslaget på www.alandsvindenergi.ax

KONTAKT

Allwinds AB
Vikingagränd 2
AX-22100 Mariehamn Åland
Finland
postmaster@allwinds.ax
Tel: +358 (0)18 526 300

ÄGARBOLAGEN

Leovind
Ålands Vindenergi Andelslag