Allmän information om andelsinnehav

 

Vi vill hälsa dig som ny andelsägare välkommen och ge dig lite värdefull information  samt uppdatera gamla ägare.

Ålands Vindenergi Andelslag (ÅVA) har två slags av andelar, nämligen;

Obligatoriska andelar

Dessa berättigar till eventuell rabatt på elenergi. Rabatten bestäms av årsstämman årligen och gäller för 1200 kWh per andel. Rabatten utbetalas normalt vid årsskiftet.

Frivilliga andelar

Dessa ger förtur till en ränta på andelskapitalet. Räntan fastställs av årsstämman och utbetalas därefter.

Konvertering av andelar

Det går att konvertera andelarna mellan obligatoriska och frivilliga med tre års intervall. Blanketter för detta finns här Ansökan om konvertering av andelsbrev. Ansökan skickas per post till adressen Vikingagränd 2, AX-22100 Mariehamn eller e-post: postmaster@allwinds.ax

Ett år

Du måste så att säga vara ”med och mala ett år innan du får ditt mjöl”. Systemet är så upplagt att då du tecknar din andel år 1 får du din första utdelning år 2.

Vid flytt

Vid flytt är det  viktigt att du förser oss med dina nya uppgifter eftersom vi inte får informationen från elbolagen / registercentralen. Mejla oss er nya adress på postmaster@allwinds.ax

Exempel på hur andelstecknare bör fördela sitt inköp av andelar:

 

Peter Vind har bestämt sig för att köpa 5 andelar som berättigar till 5*1200=6000 kWh såsom obligatoriska, men har en normal årsförbrukning på 5500 kWh. Peter bör då köpa fyra obligatoriska andelar och en frivillig andel.

Hillevi Kuling har bestämt sig för att köpa 4 andelar och bor i en lägenhet där hennes elförbrukning ingår i hyran, hon har alltså ingen egen elmätare. Hillevi rekommenderas då att köpa alla fyra som frivilliga andelar. En av dessa kommer dock att vara obligatorisk eftersom systemet kräver att man har minst en obligatorisk andel. Denna andel får då benämningen obligatoriska räntebärande och erhåller ränta på samma sätt såsom de frivilliga.

Sten Storm har bestämt sig för att köpa 10 andelar och bor utanför Åland och har ingen elmätare på Åland. Sten gör klokt i att köpa alla som frivilliga andelar, då elenergin som är knuten till de obligatoriska andelarna måste förbrukas på Åland. En av dessa kommer dock att vara obligatorisk eftersom systemet kräver att man har minst en obligatorisk andel. Denna andel får då benämningen obligatorisk räntebärande och erhåller ränta på samma sätt såsom de frivilliga.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta oss på telefon 018- 526 300 eller e-post: postmaster@allwinds.ax