Vindkraftsfamiljen på Åland

Allwinds Ab är ett driftsbolag och ägs av vindkraftbolagen Ålands Vingenergi Andelslag, Ålands Vindkraft Ab och Leovind Ab

som i sin tur äger 18 vindkraftverk på Åland.

KONTAKT

Allwinds AB
Vikingagränd 2
AX-22100 Mariehamn Åland
Finland
postmaster@allwinds.ax
Tel: +358 (0)18 526 300

ÄGARBOLAGEN

Leovind
Ålands Vindkraft
Ålands Vindenergi