Historiskt sett har andelen förnyelsebar elenergi på Åland beräknats på den totala andelen elenergi som de åländska vindkraftverken producerat dividerat med totala andelen förbrukad elenergi på Åland d.v.s. cirka 20%.

På FINEXTRA Oy´s seminarium som hölls i Helsingfors den 4:e april 2018 informerades det om ett nytt och mer korrekt sätt att beräkna andelen förnyelsebar elenergi, nämligen genom att dividera andelen förbrukad och lokalproducerad förnyelsebar elenergi med andelen totalt förbrukad elenergi. Detta gör att för år 2017 var andelen förbrukad elenergi från vindkraftverken på Åland ca 4,5 % och inget annat.
Det betyder att de åländska vindkraftverkens produktion endast står för 4,5 % av den lokalproducerade elenergin som stannar på Åland, resten exporteras.

Målet för Åland är att bli självförsörjande på lokalproducerad elenergi. Detta förutsätter att de åländska företagen och hushållen aktivt väljer elleverantör som erbjuder lokalproducerad elenergi. I dagsläget har redan ett 100-tal företag och hushåll gjort ett aktivt val och därigenom stödjer de den lokala elproduktionen.