Ålandsbanken använder sedan många år vindenergi för att täcka sitt energibehov vid huvudkontoret i Mariehamn. Nu har banken tagit nästa steg för att göra huvudkontoret mera energieffektivt. Banken har nu installerat Mariehamns hittills största solcellsanläggning på taket vid huvudkontoret.
Solcellerna täcker 145 m2 av huvudkontorets tak. All elenergi som Ålandsbanken förbrukar vid huvudkontoret är framställd via förnybara källor, tidigare från vind men nu också från solen.