Viking Line gillar lokalproducerad el. Kontoren har redan åländsk el från Allwinds och efter en del arbete i hamnen och ombord, så får nu även Rosella lokalproducerad och förnyelsebar el när hon ligger vid kaj på natten. Det här har stor betydelse för miljön, både för de boende i Mariehamn och för personalen ombord.

Mariehamns hamn Ab har färdigställt en anläggning som möjliggör landström till Rosella. Detta innebär att Rosella kan ersätta bunkeroljan mot lokalproducerad och förnyelsebar el från Allwinds när hon ligger vid kaj på natten vilket innebär att koldioxidutsläppen minskar mycket kraftigt och utsläppen av svaveldioxid, kväveoxid och partiklar reduceras till ett minimum. Det här har mycket stor betydelse för miljön, både för de boende i Mariehamn och för personalen ombord. Det blir samtidigt tystare i hamnen eftersom motorerna kan stängas ner och luften blir bättre.

  • Genom att koppla landström nattetid uppnås följande fördelar:
  • Sparar ca. 8 h hjälpmotordrifttid varje natt
  • Minimerar avgasutsläpp nattetid (endast utsläpp från ångpannan för värmeproduktion)
  • Minimerat buller i hamnområdet från Rosella
  • Bättre arbetsmiljö i maskinrummet avseende buller då inga motorer är i gång
  • Minimerad bunkerförbrukning / utsläpp med ca. 2500 kg/natt (2,5 ton per natt, räknat på 300 nätter ger 750 ton årligen. Varje ton bunkerolja generar ca 2,8 ton CO2, vilket innebär att byta till landström i form av förnybar el ger en årligen reduktion av 2100 ton CO2)
  • Ca 4000kWh/dygn eller ca 1380MWh/ år el levererad från Allwinds (lokalproducerad vindkraft)