När vi fått dina uppgifter så skriver vi ett avtal som du får per post. När vi fått tillbaka det underskrivna avtalet kontaktar vi ditt nuvarande elbolag för att anmäla bytet.
Om vi får tillbaka avtalet före den 15 i månaden gäller bytet från nästkommande månad.
Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på telefon 018-526300.

Mätarplatsnummer eller förbrukningsplatsnummer hittar du på elbolagets faktura.

Välj ålandsproducerad vind-el

12 + 7 =