Ursprungsgaranterad el

Ursprungsgarantier garanterar ursprunget på el.

Dessa finns till för att du som elkund ska kunna känna dig trygg i din kunskap om elens ursprung. Garantierna köps och säljs på en öppen marknad som omfattar elproducenter och elleverantörer.

Vi på Allwinds levererar 100 % vindkraft med ursprungsgaranti. Vi levererar och du förbrukar alltså på årsbasis 100 % Ålandsproducerad vindkraft.

Konsekvenserna av den påverkan som vi människor förorsakar på miljön och klimatet blir allt tydligare, och i takt med det ökar även kraven från konsumenterna.

Allt fler kräver idag ursprungsgarantier på bland annat elen som de använder. Det tycker vi är bra! På så sätt blir marknaden tvingad att fasa ut den fossila energin och de förnybara energikällorna kan bli fler.

För mera information kontakta oss gärna på tel 018-526300 eller via mejl postmaster@allwinds.ax