Miljösamarbete

Vi samarbetar med Natur & Miljöboken, ett läromedel som ger elever på Åland bättre natur- och miljökunskaper.
Natur & Miljöboken ger uppväxande generationer bra natur- och miljökunskaper som i sin tur skapar förutsättningar
för en bättre framtida miljö.

 

Natur och miljöbokens sigill