MILJÖ

Vi samarbetar med Natur & Miljöboken, ett läromedel som ger elever på Åland bättre natur- och miljökunskaper. Natur & Miljöboken ger uppväxande generationer bra natur- och miljökunskaper som i sin tur skapar förutsättningar för en bättre framtida miljö.

Vi har kranmärkt vår verksamhet och bidrar på så sätt till en bättre miljö!