PRESSMEDDELANDE 13.1.2020

Orklas finska fabriker drivs nu helt på förnybar energi

Sedan början av januari använder Orklas fabriker i Finland enbart förnybar elektricitet då snacksfabriken på Åland byter till lokalt producerad vindkraft.

Sedan början av år 2020 använder Orklas fabrik på Åland, som producerar Taffel- och Oolannin-produkter, elektricitet från lokalt producerad vindkraft, levererad av det åländska energibolaget Allwinds.

”Den elektricitet som produceras av en vindmölla, belägen på Båtskär utanför Åland, räcker för att täcka el-behovet för hela fabriken i Haraldsby i ett helt år. Vi ser det här som ett naturligt steg i vårt målmedvetna arbete att minska fabrikens klimatpåverkan genom hela värdekedjan”, berättar fabrikschef Christer Söderström,

Enligt FN:s globala utvecklingsmål är tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena bränslen en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag. En stor andel våra utsläpp av växthusgaser kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi, men förnybara energilösningar blir billigare, mer tillförlitliga och effektivare varje dag.

”Genom att ändra hur vi producerar och konsumerar energi kan vi säkerställa tillgång till el- och energitjänster för alla utan att vi skadar vår planet.
Allt fler åländska företag har valt att gå inför vindkraft, och vi är väldigt glada över att också Orkla valt denna linje ” berättar Henrik Lindqvist, VD på Allwinds.

Bytet till förnyelsebar elektricitet är i linje med Orklas långsiktiga hållbarhetsstrategi. Även Orklas andra fabrik i Finland, Pandas fabrik i Vaajakoski drivs delvis av energi som är från förnybara källor. Sedan början av 2017 drivs fabriken till 40 % av vattenkraft, i enlighet med de riktlinjer Orkla-koncernen har för sitt fabriksnätverk.

”En central del av Orklas hållbarhetsarbete är att övergå till fossilfri energi så att 60-70% av vår energi kommer från förnybar källor. I Finland är vi klart i framkant vad gäller det här arbetet då båda våra fabriker, som står för en stor del av vår energiförbrukning, redan nu drivs delvis på förnybar energi. Arbetet med att minska vår klimatpåverkan ytterligare under de kommande åren”, berättar Katja Salminen, som ansvarar för hållbarhetsfrågor vid Orkla i Finland.

Mer information ges av:

Christer Söderström, fabrikschef, Haraldsby
christer.soderstrom@orkla.fi

Katja Salminen, hållbarhetsdirektör, Orkla Suomi
katja.salminen@orkla.fi