Våra ägare

Allwinds Ab är ett driftsbolag och ägs av vindkraftbolagen Ålands Vingenergi Andelslag och  Leovind Ab

Ålands Vindenergi Andelslag

  • Ålands Vindenergi Andelslag startade 1994
  • Äger idag 7 vindkraftverk som finns på de Åländska öarna Kökar, Föglö, Vårdö och kommunerna Lumparland och Lemland.
  • Har ca 1 300 andelsägare och ett andelskapital på ca 2 Meuro.
  • Andelslaget äger 25% av aktierna i Leovind Ab.

Leovind Ab

  • Startades år 2003
  • Äger de 6 vindkraftverk på Båtskär (byggår 2007)
  • Ägare är både privatpersoner och företag på Åland
KONTAKT

Allwinds AB
Vikingagränd 2
AX-22100 Mariehamn Åland
Finland
postmaster@allwinds.ax
Tel: +358 (0)18 526 300

ÄGARBOLAGEN

Leovind
Ålands Vindenergi Andelslag