Projekterar och bygger vindkraftverk

Projektering och bygg

När Allwinds projekterar och bygger vindkraftverk är vår grundläggande princip att medverka till att projekt ska generera i bra produktion, ta hänsyn till boende och natur samt vara en god investering för projektägaren.

Vi erbjuder allt från ett första platsbesök för en bedömning till färdigt driftsatta vindkraftverk.

Det vill säga:

  • Planering av plats med beaktande av platsens beskaffenhet vad avser närboende, elanslutning samt transportmöjligheter, ljud och skuggberäkning etc.
  • Vindmätningar/utvärdering
  • Tillståndsprocess;  miljötillstånd, byggnadslov och elanslutning
  • Detaljplanering
  • Projektledning av byggandet samt driftsättning
  • Övertagandebesiktning

För mera information kontakta
Henrik Lindqvist
Tel: +358(0)18 526301
e-post: henrik[at]allwinds.ax

KONTAKT

Allwinds AB
Vikingagränd 2
AX-22100 Mariehamn Åland
Finland
postmaster@allwinds.ax
Tel: +358 (0)18 526 300

ÄGARBOLAGEN

Leovind
Ålands Vindenergi Andelslag