Vindkraftverk Albert på Föglö den 24.9.2018

Ett team åkte ut till vindkraftverket för service men upptäckte direkt när de kom till platsen att någonting inte stämde med verkets ena vinge. En vingspets saknades på blad A. Verket hade därför ett högt brusande ljud.

Den 27.9 riggades vingkorgen på plats och måndagen den 1 oktober började jobbet med att reparera vingen. En värmefilt lades runt vingen för att limmet skulle komma närmare sin arbetstemperatur och dessutom plastades allting in så att det skulle vara väderbeständigt. Verket kunde startas igen torsdag den 4 oktober.

Vindkraftverk Fursten i Finström 9.5.2018

Sprickor i bakkant på en av vingarna upptäcktes under en service på vindkraftverket. Under reparationens gång konstaterade man att åskledaren inne i vingen brustit på flera ställen p.g.a. åskträff. Nedan ses hur vingen såg ut innan reparationen – hur enkelt man kommer åt att åtgärda reparationen tack vare vingkorgen – samt resultatet efter reparationen. Hela reparationsarbetet var klart på 2 dagar.