Allwinds Ab är ett driftsbolag och ägs av vindkraftbolagen Ålands Vingenergi Andelslag, Ålands Vindkraft Ab och Leovind Ab
som i sin tur äger 18 vindkraftverk på Åland.