Vingreparationer

Partiklar som finns i luften slipar ner ytan på vingens framkant vilket i sin tur leder till att ytskiktet skadas och konstruktionsmaterialet blottas.

Då ytskiktet är borta nöts vingen fortare. Även sprickor uppstår i ytskiktet då vingen böjs för vindens påfrestningar samt mindre åskskador kan finnas på vingarna utan att det syns från marken. Vår rekommendation är att vingarna på äldre vindkraftverk ses över med fyra års intervall. I samband med dessa förses vingarna med ett extra skydd vid vingens framkant närmast spetsen där periferihastigheten är hög.

Med vår underhållsplattform gör vi inspektioner och underhåll på vindkraftens vingar både enklare och mer kostnadseffektivt. Inspektioner och underhåll av rotorbladen samt torn underlättas från underhållsplattformen. Arbetet görs både enklare och mer kostnadseffektivt. Plattformen minskar användningen av dyra kranar eller skylift och sparar tid på nödvändigt underhåll genom att erbjuda optimala arbetsställningar med en 360-graders tillgång till bladytorna. Den patenterade plattformen är konstruerad med lättviktsmaterial, vilket gör det lätt att transportera på en släpvagn.

För mera information kontakta

Henrik Lindqvist
Tel: +358(0)18 526301
e-post: henrik[at]allwinds.ax
KONTAKT

Allwinds AB
Vikingagränd 2
AX-22100 Mariehamn Åland
Finland
postmaster@allwinds.ax
Tel: +358 (0)18 526 300

ÄGARBOLAGEN

Leovind
Ålands Vindenergi Andelslag