Ren åländsk energi

bli elkund hos Allwinds

Montera solpaneler

Underhåll på hög nivå

NYHETER

En världsunik demo utförd på Åland

En världsunik demo utförd på Åland

Energisektorn står inför en enorm omdaning, på såväl lokal som global nivå. Utvecklingen drivs inte minst av klimatförändringarna, som akut ökar behovet av ett fossilfritt, smart och flexibelt ekosystem för energi. Smart Energy Åland är en världsunik demoplattform,...

VÄLJ ÅLANDSPRODUCERAD VIND-EL

Genom att köpa el direkt från våra vindkraftverk på Åland så konsumerar du förnyelsebar el och stödjer lokalproducerat.

Bra för både miljön och Åland!

I dagsläget har vi ett 100 tal kunder, både företag och privatpersoner som valt att gå över till Ålandsproducerad vind-el. Se våra referenskunder

Företag som i februari 2019 skrivit avtal för lokal vind-el
BIFA AB

Passa på att teckna avtal och förbruka el från åländska vindkraftverk.

Det är enkelt att byta leverantör! Klicka på Bli vind-elkund och meddela oss din mätarplatsnummer samt kontaktuppgifter. Vi sköter resten.

Vindkraftverk på Åland

MONTERA SOLPANELER

Vi utför installation av större solpanelsanläggningar, 20 kW och uppåt. Vi erbjuder kostnadsfritt besök, tar hand om all dokumentation samt installation av ett komplett system.

Kontakta  oss för mer information om installation av solpaneler, vilka krav som ställs och vad du bör tänka på. Vi hjälper er med att ta fram en lösning som passar just ert företag.

Nytt solstöd för företag!

Från och med 1 mars 2018 kan företag söka stöd från Ålands landskapsregering vid installation av
solanläggningar i storleksordningen 5-50 kW.

Solpaneler ger miljövänlig energi
Underhåll av vindkraftverk på Åland

DRIFT & UNDERHÅLL

Allwinds utför årliga serviceunderhåll samt felsökningar och reparationer av vindkraftverk.

De årliga serviceunderhållen görs enligt tillverkarens instruktioner. Samtliga våra ordinarie tekniker är utbildade på vindkraftverk från Vestas och Enercon men har även erfarenhet av andra tillverkare. Vårt reservdelslager med utvalda reservdelar gör att reparationstiden vid ett eventuellt stopp kan reduceras.

Våra tekniker utför även vingreparationer samt service och underhåll av blockstop och vinschar som finns i vindkraftverkens hissar.

PROJEKTERING OCH BYGG

Vår grundläggande princip är att medverka till att projekt ska generera i bra produktion, ta hänsyn till boende och natur samt vara en god investering för projektägaren.

Vi erbjuder allt från ett första platsbesök för en bedömning till färdigt driftsatta vindkraftverk; planering av plats med beaktande av platsens beskaffenhet vad avser närboende, elanslutning samt transportmöjligheter, ljud och skuggberäkningar etc. Vi utför vindmätningar, detaljplanering och tillståndsprocesser såsom miljötillstånd, bygglov samt elanslutning.

KONTAKT

Allwinds AB
Vikingagränd 2
AX-22100 Mariehamn Åland
Finland
postmaster@allwinds.ax
Tel: +358 (0)18 526 300

ÄGARBOLAGEN

Leovind
Ålands Vindkraft
Ålands Vindenergi