Byt till Allwinds

Byt till Ålandsproducerad el

Allwinds levererar 100 % lokalproducerad el med ursprungsgaranti, direkt från vindkraftverken på Åland. Vindkraft är en förnybar energikälla utan miljöskadliga utsläpp vid drift. Bra för både miljön och för Åland!

Visa att ditt företag tänker hållbart

En tydlig miljöprofil väger idag tungt mot både kunder, samarbetspartners och framtida anställda. Att skriva om företagets elavtal är en enkel insats som gör stor skillnad. Ditt företag kan välja 100 procent lokalproducerad och förnyelsebar vind-el direkt från vindkraftverken på Åland.

Vi hjälper till att kommunicera ert val

Ett medvetet arbete med hållbarhet stärker ert varumärke och ökar ert värde. Men bara om ni talar om vilka insatser ni gör! Vi förser er med både digitalt och tryckfärdigt material som hjälper er att integrera valet av vindenergi i er kommunikation.

Skicka intresseanmälan

Har du frågor kring bytet av elavtal? Behöver du mer info för att kunna ta beslut? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

7 + 3 =

Byt direkt

Sök upp ditt mätarplatsnummer och fyll i dina uppgifter i formuläret nedan så sköter vi resten. Mätarplatsnummer eller förbrukningsplatsnummer hittar du på elbolagets faktura.

1 + 11 =

Många företag har redan valt Allwinds

Rättvist elpris uträknat per timme

Vet du varför INGA av våra kunder har samma elpris? Elen på den nordiska elbörsen prissätts timme för timme, enligt tillgång och efterfrågan. Som elbolag kan man göra på olika sätt när man säljer elen till kund. Ett alternativ är att hålla ett fast pris på årsbasis. Men. Det betyder att kunden i slutänden betalar för risken som elbolaget då tar.

Vi har valt att gå en annan väg. Vi säljer elen till våra kunder enligt samma modell som elbörsen, alltså prissatt timme för timme. Det betyder i praktiken att INGA av våra kunder har exakt samma elpris. Istället beror priset på när eluttaget görs. Det här tycker vi är mer rättvist.

Under sommarmånaderna så kan vårt elpris vara väldigt lågt, vintertid högre eftersom efterfrågan ökar. Över tid (uträknat på ca 5 år) så har vårt elpris varit lägre än konkurrenternas. Här hittar du detaljerad info om våra priser

Vindkraften på Åland

Ålands 19 vindkraftverk producerar tillsammans ca 56000 MWh per år. Våra befintliga kunder förbrukar totalt cirka 16000 MWh per år.

Ursprungsgaranti – vad är det?

Ursprungsgarantier finns till för att du som elkund ska veta och vara säker på var elen kommer ifrån och hur den påverkar miljön. Garantierna kan köpas och säljas på en öppen marknad som omfattar elproducenter och elleverantörer. På årsbasis levererar vi alltid 100 % lokalproducerad vindkraft med ursprungsgaranti till våra kunder.

Var med och driv efterfrågan på mer vindkraft

I nuläget förbrukas endast ¼ av den lokalproducerade vindkraften på Åland. Resten exporteras. När vi faktiskt använder all energi som produceras lokalt så driver vi också efterfrågan på utbyggnad av vindkraften på Åland.

KONTAKT

Allwinds AB
Vikingagränd 2
AX-22100 Mariehamn Åland
Finland
postmaster@allwinds.ax
Tel: +358 (0)18 526 300

ÄGARBOLAGEN

Leovind
Ålands Vindenergi Andelslag