Företag som redan valt åländsk vind-el

I dagsläget har vi cirka 200 kunder, både företag, kommuner och privatpersoner på Åland som valt att gå över till lokalproducerad vind-el.

Profilera ert företag som förbrukare av förnyelsebar och lokal vind-el genom att välja Allwinds som er elleverantör. En tydlig miljöprofil väger idag tungt mot både kunder och samarbetspartners. Att skriva om företagets elavtal är en enkel insats som gör stor skillnad.

Var med och driv efterfrågan på mer vindkraft
Med de 19 vindkraftverk som finns på Åland förfogar vi över en begränsad energimängd, men fortfarande exporteras en del av Ålands egen rena vindenergi till Sverige. Vi har därför satt som mål att hitta 50 nya företagskunder före 2020 och vi vill gärna att ert företag blir en av dem. På så vis är ni med och driver efterfrågan på en ökad produktion av vindenergi.

Kontakta gärna oss vid frågor på telefon 018-526300 eller e-post postmaster@allwinds.ax

 

KONTAKT

Allwinds AB
Vikingagränd 2
AX-22100 Mariehamn Åland
Finland
postmaster@allwinds.ax
Tel: +358 (0)18 526 300

ÄGARBOLAGEN

Leovind
Ålands Vindenergi Andelslag