Företag som redan valt lokal vindenergi

I dagsläget har vi ett 100 tal kunder, både företag och privatpersoner på Åland som valt att gå över till lokalproducerad vindenergi.

Profilera ert företag som förbrukare av förnyelsebar och lokal vindenergi genom att välja Allwinds som er elleverantör.

 

KONTAKT

Allwinds AB
Vikingagränd 2
AX-22100 Mariehamn Åland
Finland
postmaster@allwinds.ax
Tel: +358 (0)18 526 300

ÄGARBOLAGEN

Leovind
Ålands Vindkraft
Ålands Vindenergi