Företag som redan valt lokal vindenergi

I dagsläget har vi ett 100 tal kunder, både företag och privatpersoner på Åland som valt att gå över till lokalproducerad vindenergi.

Profilera ert företag som förbrukare av 100 % förnyelsebar och lokal vindenergi genom att välja Allwinds som er elleverantör.

 

KONTAKT

Allwinds AB
Vikingagränd 2
AX-22100 Mariehamn Åland
Finland
postmaster@allwinds.ax
Tel: +358 (0)18 526 300

ÄGARBOLAGEN

Leovind
Ålands Vindkraft
Ålands Vindenergi