Energisektorn står inför en enorm omdaning, på såväl lokal som global nivå.
Utvecklingen drivs inte minst av klimatförändringarna, som akut ökar behovet av ett fossilfritt, smart och flexibelt ekosystem för energi.
Smart Energy Åland är en världsunik demoplattform, med målet att visa att ett helt samhälle kan fungera på 100 procent förnybar energi
utan att öka kostnaden för konsumenten.

Läs mer på www.smartenergy.ax