Statistik på totala vindkraftproduktionen per månad på Åland under året 2021 (MWH).

Produktionsstatistik per månad

Statistik på totala vindkraftproduktionen på Åland från år 2012-2020.

Historiskt sett har man man beräknat att den åländska vindkraftsproduktionen stått för 20 % av den totala elförbrukningen på Åland.
Ett mer korrekt sätt att räkna är att dela vindkraftens förbrukade produktion med den totala elförbrukningen på Åland. Det betyder att under år 2017 stod den åländska vindkraftproduktionen för endast 5,6% av den totala elförbrukningen på Åland, resten exporterades.

 

På Kraftnät Ålands hemsida kan du se den momentana vindkraftsproduktionen

KONTAKT

Allwinds AB
Vikingagränd 2
AX-22100 Mariehamn Åland
Finland
postmaster@allwinds.ax
Tel: +358 (0)18 526 300

ÄGARBOLAGEN

Leovind
Ålands Vindenergi Andelslag